เกี่ยวกับบริษัท

ร้านศรีสมบูรณ์ เดิมใช้ชื่อว่าซินฮัวล้ง จำหน่ายหนังสือพิมพ์ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2490 จากนั้นจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีสมบูรณ์อินเตอร์ หรือ ทาวเวอร์บุ๊คเซ็นเตอร์ ปี พ.ศ.2535 จำหน่ายหนังสือเรียน เครื่องเขียน เครื่องใช้สำนักงาน และ ครุภัณฑ์ครบวงจร